# اقامت

چگونگی اخذ مجوز کار و اقامت در ترکیه بعد از ثبت شرکت

نحوه اخذ اجازه کار در ترکیهآخرین قانون مربوط به اشتغال خارجیان در ترکیه در تاریخ 06.03.2003 به تصویب رسیده است. ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 77 بازدید